Zonne-energie
 Bent u zich bewust van Zonne-energie?


Zonnepanelen werden vroeger niet veel toegepast. Door de moderne techniek en
het verdwijnen van de vergunningsplicht, is de aanleg van zonne-energie en zonnepanelen voor de particulier zeer interessant geworden.


ETB Willem Bos heeft een website www.duurzaamsomeren.nl waar u alles kunt lezen over zonnepanelen en andere energiebesparende zaken op elektrotechnisch gebied.

Wenst u meer informatie over zonne energie of over zonnepanelen?
Neem contact op met Willem Bos Electrotechiek

Meer informatie aanvraag

Opgeleverde projecten

Meer projecten

Zakenpartners ETB Willem Bos