Smart Homes

Stichting Smart Homes is het Nationaal Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen in Nederland.

Sinds 1993 houdt Smart Homes zich bezig met de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegankelijke technologische oplossingen en diensten in de persoonlijke woon- en leefomgeving. Nu er steeds meer aandacht voor domotica is, zal dit bij een steeds groter publiek dagelijkse realiteit worden.

Wie echter daadwerkelijk domotica wil toepassen in een woonomgeving of zorgcomplex, wacht vaak een lange zoektocht naar een juiste invulling. Bovendien krijg je te maken met een groot aantal partijen met uiteenlopende wensen, eisen en belangen.

Ontwikkelen, vergaren en overdragen van domotica kennis

Stichting Smart Homes brengt vraag en aanbod van domotica toepassingen bij elkaar. Hierbij fungeert zij als aanspreekpunt voor zowel professionele aanbieders, als voor overheden, als voor individuele consumenten. Daarom zijn we continu bezig met het ontwikkelen, vergaren en
overdragen van kennis.

Zakenpartners ETB Willem Bos