Duurzaam Ondernemen

Wat verstaat ETB Willem Bos onder duurzaam ondernemen?

Als financieel gezond bedrijf willen wij investeren in onze mensen. Door middel van opleidingen enz. willen wij hun kennisniveau naar een hoger plan brengen.

Daarnaast hebben wij een hoog normen en waarden beleid voor ogen. Zo wijzen wij elke vorm van corruptie af en willen graag een betrouwbare partner zijn voor onze relaties. Wij pogen zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten te verwerken.

Buiten het zakelijke willen wij diverse maatschappelijke organisaties en activiteiten steunen door middel van sponsoring in de vorm van geld of goederen.

Zakenpartners ETB Willem Bos