Geschiedenis ETB Willem Bos

Geschiedenis van ETB Willem Bos in een beknopte samenvatting van 1978 tot heden

Opgericht in 1978 onder de naam ETB Martens en Bos, in 1985 wordt het bedrijf voorgezet onder de huidige naam ETB Willem Bos. In 2002 verhuisd naar het huidige pand aan Trasweg 5, te Someren.

1978
Opgericht 17 april onder de naam ETB Martens en Bos.
Vestigings adres: Floreffestraat 30 te Someren.
Vloeroppervlakte: 100 m2
Aantal personeelsleden: 2

1978
Aanneming 1e grote werk te weten uitbreiding fabriekshal AFA
Polytek  ter waarde van  plm  Hfl 130.000, 00
Verhuizen naar eigen bedrijfsruimte aan de Keizerstraat 5 te
Vloeroppervlakte: 200 m2

1979
Verwerving opdracht aanleg E-installaties gemeentehuis te Someren.
Personeelsbestand 8

1985
Uitreden Martens op 01-01-1985. Bedrijf wordt voortgezet onder huidige naam ETB Willem Bos Personeelsbestand: 14

1985
Verhuizing naar pand aan de Beneluxstraat 6 te Someren.
Vloeroppervlakte: 350 m2

1988
Viering 10 jarig bestaan.
Hele bedrijf, inclusief partners, op bezoek bij Busch & Jeager in Duitsland
Personeelsbestand: 25

1990
Verwerving opdracht aanleg E-installaties Kunst IJsbaan te Eindhoven

1992
Verhuizing naar pand Indumaweg 1 te Someren.
Vloeroppervlakte 500 m2
Personeelsbestand: 40

1998
Viering 20 jarig bestaan.
Personeelsbestand 42

2002
Aankoop, verbouwing huidige pand aan de Trasweg te Someren.

2003
25 jarig bestaan ETB Willem Bos.
Opening Trasweg 5, te Someren. Vloeroppervlakte 1500 m2
Personeelsbestand naar 50.

2008
Directie wisseling. William Bos en Jeroen Bos nemen bedrijf Willem Bos over.

2009
Viering bedrijfsoverdracht en 30+1 jarig bestaan.
Personeelsbestand: 57

2014
Nieuwe website ETB Willem Bos online.

2018
Viering 40 jarig bestaan
Nieuwe website ETB Willem Bos online
Personeelsbestand: 38

Contact met Willem Bos

Heeft u vragen over onze elektrotechnische mogelijkheden of vragen over duurzaamheid oplossingen?

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers.

Contact aanvraag

Zakenpartners ETB Willem Bos